top of page

Bestilling av 3 lokomotiver

Onrail har gått til anskaffelse av tre lokomotiver. Disse er 2 stk TMe og 1 stk RC4, som leveres i uke 15. Lokomotivene er hver for seg sterke nok til å dra toget opp de største stigningene på Raumabanen og Dovrebanen. Med tre lokomotiver har vi tilgang på mer treffkraft enn nødvendig for å trafikkere jernbanestrekningen Oslo-Åndalsnes. Reservelok i beredskap gir trygghet for stabil togproduksjon.bottom of page