top of page
1-raumabanen3 384 (3).jpg

HVEM ER VI?

Foto: Leif J. Olestad

1-DSC_0055.JPG

Foto: Leif J. Olestad

Miljøengasjement og jernbanekompetanse

Det fraktes store mengder gods inn og ut av Møre og Romsdal. Mesteparten på vogntog og semitrailere. Parallelt med europaveien ligger Raumabanen, som ikke har hatt noe godstrafikk på flere år. Menneskene bak Onrail har et stort miljøengasjement. Og mye kunnskap om jernbane og transport. Nok prat om miljøvern – vi etablerte togselskapet som årlig skal fjerne 10.000 semitrailere fra europaveien gjennom Gudbrandsdalen og Romsdalen!

 

Onrail har anskaffet lokomotiver og godsvogner som er nødvendig for å operere godstog fra henholdsvis Oslo og Åndalsnes hver kveld søndag til torsdag. Lokførerne våre har til sammen 50 års erfaring med fremføring av godstog i Norge. Det trengs også flinke terminalarbeidere for å losse og laste toget. Onrail har investert i helt nye reachstackere, dvs. store trucker, som løfter containere og semitraller av og på godsvognene. Løftekapasiteten er 45 tonn. Godstoget kan veie opptil 1.000 tonn.

Som et privateid togselskap, mottar ikke Onrail statlige subsidier. Selskapet har ingen andre å støtte seg på. Derfor må kvalitet og pris være så konkurransedyktig at godskundene velger toget fremfor lastebilen. Heldigvis planlegger myndighetene strengere miljøkrav i transportsektoren, samtidig som næringslivet oftere går foran og gjør gode miljøvalg. Prisen må likevel være lav. Onrail har derfor få direktører og mye gründer-ånd!

bottom of page