top of page
marstein2.JPG

MILJØ

Foto: Leif J. Olestad

10.000 trailere erstattes per år

Transport er den største kilden til klimautslipp. For godstransport er jernbanen det beste valget. Godstoget har flere miljøfortrinn, med lavt energiforbruk per tonnkilometer og garantert strøm fra vannkraft. I tillegg vil bruk av tog fremfor lastebil gi en positiv effekt på trafikksikkerheten. I Norge øker godsvolumene på jernbanen, men markedsandelen er likevel fallende fordi totalvolumet vokser enda mer.

 

Over 90 prosent av alle varer som produseres i Møre og Romsdal blir eksportert ut av fylket. Mange arbeidsplasser og størstedelen av verdiskapningen i regionen er avhengig av en effektiv vareflyt. Raumabanen er en viktig del at dette. Det passerer 500 lastebiler i døgnet gjennom Romsdalen. Med Onrails nye godstog mellom Oslo og Åndalsnes, realiseres det en stor miljøgevinst når næringslivet får mulighet til å bruke jernbanen. Toget fjerner 10.000 trailere fra europaveien gjennom Romsdalen og Gudbrandsdalen, mens klimaet spares for 6 millioner tonn CO2 i året.

Foto: Leif J. Olestad

gods copy.jpg
bottom of page