top of page
valerie-blanchett-5pDJmIKGb5c-unsplash_edited.jpg

Gründer-bedrift bestiller to nye hybridlokomotiver og starter godstog Fauske - Oslo

Pressemelding 21. oktober 2021

Det nye togselskapet Onrail gjør et nytt sprang. Nykommeren på norske jernbaneskinner bygger to råsterke og miljøvennlige hybridlokomotiver. De settes inn i trafikk på Nordlandsbanen for å flytte gods fra vei til bane, der fisk vil få høy prioritet på toget.

Onrail drives av miljøengasjerte lokførere. Selskapet har reetablert godstoget mellom Åndalsnes og Oslo, og erstatter således tusenvis av vogntog gjennom Romsdalen og Gudbrandsdalen. Fem kvelder i uka kjøres disse togene fra hver sin utgangsstasjon.

Foto: Leif J. Olestad

Et enda større løft er investeringen som nå gjøres i hybridlokomotivet EuroDual, som leveres av den sveitsiske togprodusenten Stadler. Dette er Europas mest moderne lokomotiv, med seks aksler, motorkraft på opptil 9 MW, høy fleksibilitet og miljøvennlig teknologi. Med disse kjempekreftene tilgjengelig, kan Onrail fremføre lange og tunge godstog i høy hastighet. Det er både økonomisk, miljøvennlig og gir bedre utnyttelse av infrastrukturen. Et viktig bidrag til det grønne skiftet! Onrail har inngått avtale om bygging av to slike lokomotiver, som leveres i november neste år.

Vi har valgt å starte godstog mellom Fauske og Oslo fordi tog er løsningen på lange strekninger. På Nordlandsbanen er Bane NOR i ferd med å bygge lengre kryssingsspor, innføre det digitale signalsystemet ERTMS og fullføre nye Fauske godsterminal. Fra før er punktligheten høy. Dette gir oss åpningen som vi trenger for å tilby fiskeeksportører og andre transportører et miljøvennlig alternativ, sier gründer og daglig leder Henning Aandal.
Foto: Øystein Grue

Transportsektoren står for en høy andel av utslippene i Norge. Det må skje en endring, noe som stadig flere bedrifter innser. Onrail og resten av jernbanemiljøet sitter med nøkkelen ved å kunne tilby næringslivet mer miljøvennlig transportkapasitet. Når myndighetene samtidig påvirker på sin måte gjennom stigende CO2-avgift, vil det skje en dreining i favør av togene. Dette gir også bedre trafikksikkerhet på veiene. Lastebiler vil fortsatt spille en viktig rolle, men fortrinnsvis som «last mile» til og fra jernbaneterminalene.


Comments


bottom of page